Ngành nghề kinh doanh 

Kinh doanh các sản phẩm tơ lụa. Trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ. Sản xuất giống dâu, giống tằm. Xe tơ, xe sợi chỉ may, thêu dệt lụa. May mặc và in nhuộm các sản phẩm may mặc. Sản xuất và cung ứng máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho ngành tơ tằm. Tư vấn đầu tư và phát triển dâu tằm tơ. Nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển ngành dâu tằm tơ. Đào tạo công nhân kỹ thuật cho ngành dâu tằm tơ.

Sản lượng hằng năm 

Tơ nhuộm: 100 tấn/năm.
Tơ xe: 500 tấn/năm.
Lụa các loại: 820.000 m/năm ( lụa khổ rộng 90.000m , lụa Kimono 680.000m, lụa Caravat 50.000m).