Lịch sử hình thành và phát triển 

Trong quá trình hình thành và phát triển 40 năm Viseri tự hào luôn dẫn đầu về sản lượng cả nước

 

 

Năm 1975: 

Tiền thân là Trại giống tằm Trung ương Bảo Lộc được thành lập ngày 31/12/1975.
 
Năm 1986: 
 
Thành lập 01/01/ 1986: Thành lập Công Ty
 
Thành viên Ủy Ban Tư vấn phát triển Dâu Tằm khu vực Châu Á Thái Bình Dương của UNDP
 
Tổng tài sản 8 tỷ đồng
 
Tổng nhân sự: 3200 lao động
 
Năm 1991: 
 
Trở thành chủ tịch Ban Tư vấn phát triển dâu tằm khu vực Châu Á Thái Bình Dương thuộc Ủy Ban Kinh Tế và Xã Hội Châu Á Thái Bình Dương - ESCAP thuộc Liên Hiệp Quốc

Năm 1992: 
 
1992: Thành lập 5 nhà máy ươm tơ tự động. Đưa công nghệ ươm tơ tự động vào Việt Nam.
 
Gia nhập Hội Tơ tằm Quốc Tế

Năm 1993: 
 
1993: Nhận 18 triệu USD ODA của Ý
 
Năm 1995: 
 
Viseri có 27 đơn vị thành viên nội địa và 3 liên doanh với nước ngoài.
 
16 đề tài khoa học vê phát triển giống dâu, giống tằm, và phòng trừ bệnh tằm Cấp Bộ và Cấp Nhà Nước.
 
Nâng diện tích dâu từ 4700ha lên 38.000 ha dâu. Góp phần đưa huyện Bảo Lộc trở thành thị xã Bảo Lộc.
 
Được Ủy Ban Giải Thưởng Thương mại quốc tế tại Tây Ban Nha tặng Cúp vàng “Uy tín thương mại Quốc Tế 1995”
 
Năm 1996: 
 
Thành lập Tổng Công Ty Dâu Tằm Tơ Việt Nam
 
25 đơn vị thành viên, 3 đơn vị sự nghiệp, 3 liên doanh

Năm 1997: 
 
Liên doanh với matsumura để sản xuất xuất khẩu

Năm 2013: 
 
Cổ phần hóa công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần – Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam.
 
Năm 2013 – 2017: 
 
Luôn luôn giữ vị trí đầu ngành với hơn 70% sản lượng cả nước.
 

Triết lý kinh doanh 

Chúng tôi sản xuất những sản phẩm Trong 40 nằm hình thành Viseri luôn tập trung sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tơ tằm thúc đẩy và phát triển ngành nghề truyền thống tại kinh đô tơ lụa Bảo Lộc và trong cả nước.